Wednesday, March 18, 2009

MUSLIMAH TUNGGAK KEKUATAN MUSLIMIN MELALUI KEKUASAANNYA..


Tanggal (2.10.1997) menyaksikan, perginya ke sisi Allah isteri MursyidAm Ikhwan Muslimin, Mustafa Masyhur. Jenazahnya diiringi oleh ribuanmasyarakat Mesir dari setiap negeri menuju ke tempat persemadiannya yangterakhir di dunia ini dengan penuh kekaguman terhadap jihad dankelebihan yang ada padanya.Jika sekiranya para hukamak mengatakan " Sesungguhnya di belakang setiaplelaki yang hebat, ada wanita dibelakangnya ", maka Almarhumah merupakanwanita yang berada dibelakang suaminya, membantu dan mendorong daribelakang, menyokongnya untuk terus bergerak dalam jalan Dakwah walauberdepan dengan ranjau dan duri.

Detik-detik jihad Almarhumah terlalu banyak. "Saudari akan menjadiisteriku yang kedua kerana aku telah berkahwin dengan isteriku yangpertama sebelum saudari. Aku amat mencintainya dan aku tidak sanggupuntuk berpisah dengannya ". Almarhumah bertanya, "Siapakah dia?". UstazMursyid menjawab, " Dia adalah Dakwah di jalan Allah. Diharap saudarijangan cemburu kepadanya ". Almarhumah menjawab, "Dakwah tersebut adalahtuanku dan aku adalah khadamnya".Begitulah teguhnya janji yang diukir sehingga berlalu 51 tahunAlmarhumah mengharungi masa tersebut bersama suaminya. Dakwah IkhwanMuslimin adalah tuannya yang menyuruh, lalu dia mentaatinya. Dakwahberkata, dan dia patuh mendengar kata-kata tersebut. Suaminya dipenjaraselama 19 tahun, dalam tahun-tahun 50an, 60an dan awal 70an, tetapiAlmarhumah tetap setia pada janjinya dan tsabat di atas Dakwah ini.Apabila Ustaz Mursyid mula dipenjara, dia meninggalkan 4 orang anakkecil kepada Almarhumah untuk dibesarkan olehnya berseorangan diri.Mereka ialah Masyhur, Salwa, Wafak dan Sumayyah. JadilahAlmarhumah sebagai ibu dan ayah kepada mereka. Almarhumah mendidikmereka dengan baik.
Apabila Ustaz Mustafa keluar dari penjara, diamendapati mereka dalam keadaan sebaik-baik agama, ilmu dan akhlaq. Sangat berat hari-hari berlalu ketika suami dipenjara tetapiAlmarhumah bersungguh-sungguh berusaha memastikan hari-hari itu indah lagi menggembirakan untuk anak-anak mereka.Pernah mereka tidak dibenarkan menziarahi Ustaz Mursyid di penjaraWahaat selama 9 tahun lalu Almarhumah menghubungkan mereka dengan ayahmereka melalui surat pos. Almarhumah memegang pendi tangan-tangan kecil mereka menulis kalimat-kalimat tsabat dan dorongan kepada ayah yang sedang berada di belakang jaringan besi dipenjara. Almarhumah menyanyikan untuk mereka " Nahnu nuhibbu baba, wa baba yuhibbuna " ( Kami sayangkan ayah, dan ayah sayangkan kami). Almarhumah membeli permainan dan hadiah dengan duit yang tersimpanagar dia menghadiahkan kepada mereka yang masih kecil dengan mengatakan" Baba arsala ilaikum hazihi hadaya" ( Ayah kirim hadiah-hadiah iniuntuk kamu ).Berlaku mehnah yang dikenali sebagai "Mehnah Takyid" ( Dugaan memberisokongan kepada Presiden Jamal Abdul Nasir yang menghukum mereka, iaitudengan menggunakan anak-anak Ikhwan yang dipenjara untuk memujukayah-ayah mereka menerima tawaran bebas dari penjara dengan syaratmenulis beberapa perkataan atas kertas menyokong Jamal Nasir ; mehnah =dugaan, takyid = sokong ).
Beberapa orang dari saudara mara UstazMursyid menyuruh anak-anak perempuan beliau pergi ke penjara untukmemujuk ayah agar menulis sokongan dan balik ke rumah bersama mereka tetapi Almarhumah enggan dan memesan kepada anak-anak agar tidakmenunjukkan jemu dan risau lantaran ketiadaan ayah yang panjang.Teruslah si ayah dalam penjara dengan tsabat dan teguh, menolak sebarangsokongan terhadap Sistem yang memenjarakannya.Pernah apabila hari-hari raya menjelang tiba, Almarhumah tidak mempunyaiwang untuk membeli pakaian hari raya untuk anak-anak. Untukmenggembirakan mereka, beliau menurunkan beberapa kainlangsir rumah untuk dibuat pakaian raya. Pernah juga beliau sampulkusyen kerusi dan sofa dijahitnya menjadi baju anak-anak.Almarhumah menanamkan kedalam jiwa anak-anak perasaan theqah kepadaAllah, meneguhkan hati mereka dengan rasa bangga terhadap tugas ayahdalam menyampaikan risalah Dakwah. Beliau menjadikananak-anak merasakan bahawa ayah mereka adalah seorang mujahid, dipenjarakepada aqidahnya dan patut mereka berbangga dan menceritakan perkara inikepada kawan-kawan yang lain.Apabila Ustaz Mursyid keluar dari penjara, Almarhumah menyambungperjalanannya bersama Mursyid, mencurahkan pengorbanan. Ustaz Mursyidyang sentiasa pergi ke marata tempat dalam dan luar Mesirberdakwah di jalan Allah. Waktu di rumah sangat sedikit, namunAlmarhumah tetap redha dan tenang. Bahkan dihari-hari yang kebiasaannyaahli keluarga berkumpul seperti berbuka dibulan Ramadhan, beliauberkorban haknya untuk diberikan kepada anak-anak Dakwah lain yangmengundang si suami.
Almarhumah berkongsi perasaan dan prihatin suamiterhadap anak-anak Dakwah di mana sahaja merekaberada, dalam atau luar negeri, bertanyakan keadaan keluarga dananak-anak mereka dan sering mendoakan untuk mereka.Almarhumah kuat berpuasa, qiamullail, berbudi luhur dan sentiasaberharap kebaikan kepada manusia - semua manusia. Sejak bertahun-tahunAlmarhumah tidak ketinggalan bersama suaminya berqiamullail.Beliau memastikan bahagian akhir malam untuknya dan suaminya, bersamaAllah, bermunajat dan berdoa kepadaNya agar dia menemuiNya dalam keadaandia redha lagi diredhai olehNya.Semoga Allah mengampuninya, melimpahi rahmat keatasnya dan mengurniakankesabaran keatas suami, anak-anak dan mereka yang mencintainya. Kitatidak mengatakan sesuatu melainkan yang diredhaioleh Allah : Inna lillahi wa inna ilaihi raajiuun ( Kita dari Allah, dankepadaNya kita akan kembali ).

Sumber ihsan dari Hamba Allah.

No comments: